Predaj

Piesky

piesok do detských ihrísk, obsyp kanalizačných rúr, podklady pod bazény, omietkove piesky, betonárske piesky, zásyp zámkovej dlažby

Štrky

zhutnovací štrk, podkladové štrky, lôžko pod cesty, zasypove strky, betonárske štrky

Kamenivo

pod zámkové dlažby, na prisptupove cesty, okrasne kamene, valuny, tatranske kamene, obkladový, na chodníky .... rozne druhy – andezitove, žula, zeolit, vapenec, pieskovej

Posypová soľ
Krmná soľ
Betónové výrobky
Uhlie
Na fotografii sa nachádzajú okrasné kamene a štrky od spoločnosti Štrky piesky - Ján Pľuta - Humenné